Zenner Zelsius C5 ISFZenner Zelsius C5 ISF

Ühejoalise tiivikmehhanismiga soojusarvesti zelsius® C5 ISF on välja töötatud energiatarbimise mõõtmiseks ja mõõteandmete säilitamiseks kaugküttesüsteemides.
Soojusmõõtja zelsius® C5 ISF on soodne kombinatsioon töökindlast mehaanilisest kuluarvestist, kompaktsest ehitusest, täpsusest ja kaasaegsetest kommunikatsiooni-võimalustest.

Soojusarvesti zelsius® C5 ISF sobiv kõigi energiatarbimist mõõtvate andmete salvestamiseks kütte- või jahutussüsteemides.

Vastupidavus ja lai mõõtedünamika annab optimaalsed mõõtetulemused kogu soojusarvesti eluea jooksul. Soojusarvesti zelsius® C5 ISF arvestusblokil on suur ja hästiloetav ekraan. Seadme käsitsemine on selge ja lihtne ning erinevaid olekuid saab kiiresti kuvada.

Kõik olulised seadet ja tarbimist puudutavad andmed (nt mõõtetulemused kindlatel kuupäevadel, maksimaalsed väärtused või viimase 24 kuu näidud) saab ekraanile kuvada vaid nupuvajutusega.
Tänu oma mitmekülgsetele võimalikele kommunikatsiooniliidestele on soojusarvesti zelsius® C5 ISF tarbimisandmete säilitamisel kulutõhus. Tänu näitude automaatsele lugemisele kas raadio teel või M-bus liidese kaudu tagab zelsius® C5 igal juhul kiire ja usaldusväärse andmeedastuse.