ENCO CONTROLENCO CONTROL

UNIVERSAALNE PROGRAMMEERITAV KONTROLLER

ENCO CONTROL on mõeldud protsesside kontrolliks küttealajaamades või katlamajades, andmete salvestamiseks, kaugmõõturi näitude lugemiseks ja näitude edastamiseks ENCO MS teabesüsteemi.

  • Andmeside Etherneti, GPRSi kaudu
  • 1, 2 või 3 küttealajaama ahela kontrollimine (kütmine, kuuma vee valmistamine, ventilatsioon)
  • Lisafunktsioonimooduleid on hõlbus integreerida
  • Küttealajaama tehnilised parameetrid ja mõõteseadme andmed salvestatakse sisearhiivi
  • Veateadete genereerimine
  • Ulatuslik analoog- ja digitaalsisendite/-väljundite valik, RS232/ RS485 liides, MBus/CL, MODBUS
  • Integreeritud häirefunktsioon ja RFID-luger
  • Andmete kogumine kaugseadmetest
  • Lihtne integreerida teiste andmejuhtimissüsteemidega