Kaugloetavad veearvestid

kaugloetavad veearvestid qundis

Kaugloetavad veearvestid mõõdavad seadmest läbivoolanud, tarbitud vee mahtu (m³) ning edastavad raadiolainete kaudu signaale veetarbimise ja mõõteriista tööseisukorra kohta arvestuskeskusse ja sealt internetiühenduse kaudu operaatori serverisse. Tarbijal on võimalik saada andmed tarbimise kohta igakuiselt operaatori käest, või, kasutades serverilahendust – jälgida oma kaugloetud veearvestite näidud veebikeskkonnas oma valitud seadmest – olgu selleks siis laua-, süle-, tahvelarvuti või kogunisti mobiiltelefon.

Kaugloetav veemõõtja tuleb valida arvestades vooluhulkade (m³/h) väärtust, vee kvaliteeti ja temperatuure. Veearvesti konstruktsioon ja mõõtmisprintsiip sarnaneb soojusmõõtja omaga, kuid see on siiski oluliselt lihtsama ehitusega. Siiani on Eestis olnud kasutusel enamasti mehaanilised veearvestid, kuid viimasel ajal on tänu Euroopa Liidu uutele nõuetele ning tehnilistele võimalustele kasvanud huvi ka ultraheli veearvestite vastu.

Erilist tähelepanu on pööratud tänapäeval andmete kauglugemisele – seda nii vett tarniva ettevõtte kui lõpptarbija jaoks. Tarbimisseadmete kauglugemise kasuks räägib fakt, et selliselt kaob eeskätt igakuine suurim erinevus maja üldarvesti ja elanike esitatud andmete vahel. Andmed fikseeritakse üheaegselt, mis muudab elanike elu mugavamaks ja lihtsamaks. Kaugloetavate veearvestitega varustatud majas ei pea elanikud enam raskesti ligipääsetavates kohtades ja tihti pimedas näite lugema (näiteks kollektori kapid vms.). Andmete kauglugemine kaitseb elanikke veel ka olukorra eest, kus arvestuseks võetakse ligikaudsed või tähtaegselt mitte edastatud andmed, arvestamaks reaalselt elanike poolt mitte tarbitud ,,üldvett”.

Veearvestid on saadaval ka ilma kauglugemismoodulita – nii mehaanilised kui ultraheli veearvestid. Soovitame siiski valida kaasaaegsem lahendus säästmaks Teie raha, aega ning närve.

Mehaanilised veearvestid

Mehaaniliste veearvestite tööpõhimõte rajaneb tiiviku pöörete arvu mõõtmisel proportsionaalselt läbi arvesti voolava vee hulgaga. Tiiviku pöörded edastatakse kuivale rullmehhanismile neljapooluselise magnetsiduri vahendusel. Sel viisil tagatakse süsteemi hermeetilisus. Veearvesti erikonstruktsiooniga magnetsidur (mõned mudelid – kasutatakse erisulamist valmistatud magnetekraani) on kindlalt isoleeritud väliste magnetväljade mõjust. Tühised survekaod ja suur tehniline töökindlus on saavutatud lihtsa ja töökindla ühejoalise süsteemi abil. Lisaks sellele võimaldab mõõteriista tänapäevane ja töökindel konstruktsioon saavutada mõõtmiste suure täpsuse ja stabiilsuse. Valikus on nii lihtsad analoogse näidikutega arvestid, kui kaasaegsemad, elektroonilise tablooga ja erinevate kommunikatsiooni moodulitega veemõõtjad.

Ultraheli veearvestid

Ultraheli arvestite tööpõhimõtte seisneb ultraheli levimiskiiruse mõõtmisel anduri mõõtekanalis lokaatorite abil, kus üks on saatja ning teine vastuvõtja. Vee liikumise kiirust arvutatakse seisva ja liikuva vee erinevuse põhjal ja sellest edasi saab arvutatud vooluhulk ning maht.
Ultraheli arvestid on reeglina elektroonse tablooga, nende paigaldusasend ei mõjuta mõõtetäpsuse tulemust ja need on vee „puhtuse“ suhtes vähem tundlikud võrreldes mehaaniliste arvestitega. Mõistagi on UH arvestid oluliselt pikema elueaga, kui mehaanilised, sest nendel pole liikuvaid osi.
Olenevalt vajadusest meilt on võimalik soetada nii kõige lihtsamad, kui ka erinevate kommunikatsiooni moodulite võimalustega veemõõtjad: M-bus või traadivaba 868MHz raadiomoodul – pole vahet, kas ehitate majasiseselt ise tarbitavate andmete lokaalse võrgu või soovite saada meilt serverimajutusega kaugarvestuse täisteenuse – pöörduge meie poole ja koos leiame parima lahenduse.

lang: et