Optimatic server

Erinevatelt kauglugemisseadmetelt (veearvestid, soojusmõõtjad, elektriarvestid) tarbimisandmete kogumine GSM või interneti kaudu. Olenevalt paigaldatud arvestite tüübist (Mbus, Raadio) süsteemis on saadaval hetkeseisu, kuu, päeva ja tunni statistika, mõõtmiste ajalugu ja arhiiv. Kohandatud aruanded ja andmete filtreerimine vastavalt: objekti asukoht, aadress, seadme ID ja tüüp, mõõteparameetrid, kuupäev ja kellaaeg. Andmetele on Partneril iga hetk ligipääs Optimatic iseteeninduse keskkonnas.

Optimatic Enco Logger ühendatakse majas oleva staatilise IP-aadressiga kaabelinternetiga (või mobiilsidevõrguga).

Mbus seadmete puhul peab olema väljaehitatud M-bus süsteem, mis tähendab, et:

  • iga korteri mõõtja M-bus juhtmed on ühendatud M-bus magistraali (nn. lineaarne ühendus, kus kontrollerisse jõuab magistraaljuhe ja alamseadmed omavad M-bus aadresse).
  • Mbus seadmed on konfigureeritud (iga mõõtja kellaaeg on käivitatud ja sünkroniseeritud vastavalt arvesti seerianumbrile (mõned arvestite tüübid tulevad tootetehasest konfigureerimata)
  • Olemas andmetabel, kus iga M-bus seadme kohta on märgitud selle seerianumber, asukoht ja milline seade see on (kas külm- või soojaveearvesti, elektriarvesti jne.)

Raadiomooduliga arvestite puhul kuuluvad süsteemi lisaks andmete kogumiskeskused (nt. Siemens WTT561). Andmete edastamine toimub nö. õhu kaudu – seadmetel on raadiomoodul ja juhtmeid pole vaja vedada. Siiski ei pruugi selline lahendus sobida igaühele – eriti majad, kus hoone konstruktsioonid on paksust raudbetoonist ning raadiosignaal ei tule hästi läbi.