Kauglugemiseks vajalik

Arvestusseadmete tarbimisandmete kauglugemine on muutunud elunormiks – seda toetavad ka Euroopa direktiivid, kuid eeskätt soovivad seda tarbijad ise. Tarbimisandmete kauglugemine tagab ressursside õiglase jaotuse – suurim probleem majapidamises on tarbijatelt õigeaegselt saabumata andmed, mis tingib valearvestusi ning soodustab ka võlgnevuste kasvu ja pettusi. Tihti peale asub nt. paigaldatud veearvesti lae all, kuhu elanik lihtsalt ei taha ronida või ei saa ligi, ka lihtsa vaadeldavuse korral ei ole kõigil lihtsalt meeles näite õigeaegselt fikseerida ja need haldurile edastada. Täna saame pakkuda erinevaid lahendusi andmete kauglugemiseks – olgu see serverlahendus, kus andmete allalaadimine toimub iseteeninduse veebikeskkonnas, või käsiterminaliga kauglugemine – kus halduril on oma seade, mille abil ta laeb igakuiselt andmed ise alla, seda mõistagi korterisse sisenemata. Seadmete kauglugemine toimub nö. õhu kaudu – seadmetel on raadiomoodul ja juhtmeid pole vaja vedada. Siiski ei pruugi selline lahendus sobida igaühele – eriti majad, kus hoone konstruktsioonid on paksust raudbetoonist ning raadiosignaal ei tule hästi läbi. Seetõttu on väga tähtis, et uute hoonete projekteerimisel mõeldaks ka kohe läbi, et kuidas tarbimisandmed tsentraliseeritult kätte saada – nutikam valik on siin Mbus võrgu välja ehitamine, kus iga seade on ühendatud kaabliga – see kindlustab andmete kindla kohalejõudmise.

lang: et