Küttekulujaoturid

Individuaalse küttekulude arvestussüsteemi tutvustus

Eestis on ajaloolistest ehitustehnilistest eripäradest kortermajades ja ka ärihoonetes kasutusel soojuse mõõtmise ja arvestuse põhimõte, mis jaotab küttekulud hoones elanike kasutuse oleva pindala järgi. Tubadepõhist küttereguleerimist mittevõimaldava küttesüsteemi puhul on tegemist paratamatu lahendusega, kuid samas on süsteem ebaõiglane inimeste suhtes, kes sooviksid energiat säästa, kuid peavad siiski maksma kinni ka naabrite liigsest soojalembelisusest või raiskavast suhtumisest tuleneva liigse küttekulu.

Küttekulujaoturid ehk individuaalse küttekulude arvestuse tehnoloogia võimaldab energiasäästlikele elanikele väiksemaid küttearveid. Eestis on individuaalse küttekulude arvestusega saavutatud keskmiselt 22% energiasääst hoone küttekuludelt, mitte kordagi ei ole arvestuse rakendamisega kaasnenud küttekulude kasvu ja erandjuhtudel on säästlikus küündinud isegi üle 40%. Näiteks Saksamaal on selline arvestuspõhimõte kohustuslik kõigile mittepereelamutele alates aastast 1981 ,samuti on kohustusliku nõudega tänaseks ühinenud Taani, Austria, Bulgaaria ja teised Euroopa riigid. Praeguseks arvestatakse individuaalse küttekulude jaotamise süsteemi alusel ainuüksi Saksamaal ligi 15 miljoni elu-ja äriruumi soojusenergia tarbimist.

Oluline on siinkohal mõista ja ka aktsepteerida järgmisi fakte:

  • Tegemist ei ole mõõtesüsteemiga vaid kulude jaotamise süsteemiga, kus sisendiks on iga toa temperatuur, radiaatori temperatuur, radiaatori tehasepoolne soojusväljastus, küttesüsteemi seadistusparameetrid jms.
  • Kuna majas on ka üldised soojakulud näiteks trepikodades ja keldrites, siis korteriühistu otsustab kui suur osa majja sisenevast soojusest makstakse ruutmeetri põhiselt ja kui suur osa jaotatakse individuaalse küttekulude arvestuse järgi.
  • Igal radiaatoril paiknevad lokaatorid edastavad arvestusnäidu koridoris olevale andmekeskusele, kust see edastatakse andmeid töötlevasse serverisse. Server lähtub maja kütteprojekti järgi häälestatud jaotusmudelist ja väljastab tarbimise jaotuse korteriühistu raamatupidamisega sobiva arve näol.

 

KÜTTEKULUJAOTUR DATA III

HEA TEADA

PARANDUSKOEFITSIENDID